Wil je mijn privacyverklaring direct downloaden?

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe Maaike van den Bosch jouw persoonsgegevens verwerkt. Maaike van den Bosch is de Functionaris Gegevensbescherming van Maaike van den Bosch. Zij is te bereiken via contact@maaikevandenbosch.nl.

Waarom verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten of omdat je die zelf aan mij hebt gegeven.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel verwerk ik jouw persoonsgegevens?

 • om te reageren op je vraag of informatieverzoek via de email of website
 • om je kunnen bellen of e-mailen
 • om je een offerte te kunnen sturen
 • om je mijn diensten/producten te kunnen leveren
 • om je een nieuwsbrief te kunnen sturen als je hiervoor toestemming hebt gegeven
 • om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten/producten
 • voor de financiële afhandeling en mijn administratie

Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens?

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Ik hanteer de volgende termijnen:

 • Het resultaat van mijn diensten (jouw dossier van offerte tot resultaat) bewaar ik 5 jaar.
 • Zodra je aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen, verwijder ik jouw naam en e-mailadres uit het mailsysteem.
 • Ik ben verplicht om mijn financiële administratie 7 jaar te bewaren. Hierin staan jouw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en eventueel bedrijfsnaam en KvK nummer.

Deel ik jouw persoonsgegevens met anderen?

Ik verstrek uitsluitend jouw persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als het nodig is maak ik afspraken met deze partijen over een zorgvuldige en veilige omgang met je persoonsgegevens. Soms ben ik ertoe verplicht, zoals de belastingdienst. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de omgang met je persoonsgegevens.

Gebruik ik cookies?

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Kan je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Je hebt het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door mijn onderneming en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan sturen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere organisatie te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@maaikevandenbosch.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen of aan mij te laten zien. Hoe je dit veilig doet, lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?

Ik neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via contact@maaikevandenbosch.nl.

Wie is de nationale toezichthouder?

Ik wil je erop wijzen dat de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens is. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je meer informatie en kun je terecht als je het niet eens bent met hoe ik met je persoonsgegevens omga: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Scroll naar boven